Contact us

Headquarter:
Xinchang, Zhejiang, China

Tel: 0086-575-86265588

Fax:0086-575-86265589

Mail:
Lydia_lyu@jiuxinpharm.com
hlyalice@ jiuxinpharm.com

Production Base:
Poyang, Jiangxi, China

>>Contact us

Headquarter: Xinchang, Zhejiang, China
Tel: 0086-575-86265588
Fax:0086-575-86265589
Mail:Lydia_Lyu@jiuxinpharm.com
hlyalice@ jiuxinpharm.com

Production Base: Poyang, Jiangxi, China
Tel:0086-793-6325608
Fax:0086-793-6325608